Hur mycket måste jag ha arbetat för att få ersättning?

Du behöver ha arbetat minst 6 månader med minst 60 timmars arbete under de senaste 12 månaderna räknat från när du söker ersättning.

Hur länge måste jag vara medlem för att få en ersättning som baseras på min inkomst?

För att kunna få ersättning som baseras på din inkomst krävs det bland annat att du ska varit medlem i 12 månader. Du måste också ha arbetat ett visst antal timmar och månader, se svaret ovan.

Under perioden mars – december 2020 kan du räkna varje månad som 4 månaders medlemstid. Det betyder att om du blir medlem 1 april så kommer det 1 juli räknas som du varit medlem i 12 månader. Det innebär att du redan efter tre månader kan ha rätt till en ersättning som är baserad på din inkomst.

Om jag inte varit medlem i 1 år vad får jag för ersättning då?

Du får då en så kallad grundersättning. Storleken på grundersättning beror på hur mycket du har arbetat innan du blev arbetslös. Om du arbetat heltid i 12 månader innan du blev arbetslös får du 510 kronor per dag. Det lägsta beloppet du kan få är 255 kronor.

Har du varit medlem i mer än 12 månader kan du få en ersättning baserad på hur mycket du tjänat innan du blev arbetslös. Maxbeloppet är då 1 200 kronor för de första 100 dagarna, för att få det behöver du ha haft en lön på ca 33 000 kronor i månaden det senaste året. Du får ca 80 % av din genomsnittliga månadslön. Bra att känna till är att ersättningsnivån trappas ner med tiden.

Ersättningsnivåer beroende på hur länge du fått ersättning

  • Dag 1 – 100 kan du max få 1 200 kronor
  • Dag 101 – 200 kan du max få 760 kronor
  • Dag 201 – 450 kan du max få 760 kronor

Är det fortfarande 6 dagar karens när jag börjar min ersättningsperiod?

Nej, under veckorna 14 – 53 2020 är det inga karensdagar.

2021 slutar de tillfälliga reglerna att gälla och alla som får nya beslut om ersättning kommer att få 6 karensdagar.

Vad behöver jag veta om de nya tillfälliga reglerna?

Vill du veta mer ska du kontakta din a-kassa. I media beskrivs reglerna mycket förenklat och det är lätt att få uppfattningen att alla kommer få ta del av förbättringarna. De nya reglerna omfattar inte alla, utan beror på flera faktorer som:

  • när ditt beslut om ersättning är fattat
  • om du redan gick på ersättningen innan reglerna trädde i kraft
  • hur många ersättningsdagar du redan fått utbetalat.

Därför är det viktigt att poängtera att du inte får en höjning av ersättningen per automatik, du måste fortfarande uppfylla vissa villkor. För mer information ta gärna kontakt med oss.