Gratis takrenovering som en del av hyreskontraktet

Som ibland är fallet med äldre jordbruksbyggnader kunde anläggningens asbesttak inte klara solpanelsmoduler och måste bytas ut för att säkra PV-systemets långsiktiga drift. Det förra taket hade också flera skorstenar och rökgångar som solpanelsraden skulle behöva designas runt.

Installatören-operatören kompenserar kostnaden för det nya taket mot hyran av takytan. Avtalet tog effektivt bort hela asbesttaket på gården och renovering utfördes med trapetsformade stålplåtar utan kostnad. PV-systemets design löste också problemet med rökgångarna och skorstenarna, som nu har bytts ut mot modern uppvärmningsventilering.

Välja solpaneler för tak: pålitlighet, estetik och optimering av utrymme

För att förklara varför företaget valde LONGi för solpanelsmodulernas PV-installation, säger ingenjören Paul Murcha, ”Vi har under många år tyckt bäst om LONGi solpanelsmoduler för dess kvalitet, pålitlighet och estetik – men också för det sätt de optimerar vår användning av utrymme. Den optimala ramstorleken på LONGis LR4-60HIH-moduler gjorde att vi kunde uppnå det utmärkta förhållandet mellan yta och effekt för denna installation.”

För ännu högre avkastning på taksystem, lanserade LONGi nyligen en ny högprestandamodul som kallas Hi-MO 6, med en massproduktionseffektivitet på 22,8 %. Den uppfyller standarderna som företaget tillämpat på tidigare produkter: Kvaliteten på deras moduler har certifierats av den internationella testningsbyrån RETC, där de rankades ha ”topprestanda”. LONGi fick också EUPD Reserachs ”Top Brand PV Seal 2022” på sex av de största europeiska marknaderna och i Europa som helhet, baserat på prestandan vid testning och de höga nivån av rekommendationer de erhållit från installatörer.

Alternativa modeller för ren energiproduktion

Uthyrning till en utomstående operatör kan erbjuda praktiska alternativ för bönder intresserade av fotovoltaik. De får en ren energianläggning på taket men utan att behöva driva den och de kan koncentrera sig på sin jordbruksverksamhet. I detta fall befriar den tyska bondens kontrakt honom från några skyldigheter rörande drift och underhåll av solpanelerna. Den rena energin som skapas av LONGi-modulerna i solpanelssystemet på gårdens tak, matas direkt in i det lokala elnätet. Mejerigårdens solpanelssystem kommer generera runt 1 421 000 kWh per år och minska CO2-utsläppet med runt 850 ton.