Vidareutbilda dig och få rätt kompetens
För dig som vill komma vidare inom det område du redan arbetar i, har TUC flera vidareutbildningar på distans; specialistutbildad undersköterska demensvård, specialistutbildad undersköterska palliativ vård, arbetsledare inom måltidsservice och stödpedagog. Dessa utbildningar bygger på att du har erfarenhet sedan tidigare och nu vill ta nästa steg i karriären för att få den kompetens som är starkt efterfrågad. Det är representanter från arbetslivet som formar utbildningarna tillsammans med TUC och kurserna anpassas löpande efter de krav som finns. Utbildningarna är inte bara mer flexibla än de mer traditionella högskoleutbildningarna, de är också kortare, vilket möjliggör snabb kompetensförsörjning.

LIA – Lärande i arbete
Fördelarna med yrkeshögskolan är många, men en av de absolut största är LIA som står för Lärande i arbete, vilket är praktik helt enkelt. Tillsammans med en handledare arbetar du som studerande reflekterande och analyserande i din kommande roll. Under LIAn utvecklas både din praktiska och teoretiska kompetens och ger dig en eftertraktad möjlighet att knyta viktiga kontakter inför framtiden. Praktiken ger även förutsättningar att kliva rakt in i yrkesrollen med ny spetskompetens efter avslutad utbildning.

Att studera på distans
Upplägget innebär stor flexibilitet och möjlighet att kombinera studierna med arbete då utbildningarna sker på distans och halvfart. Ett par gånger per termin träffas klassen och under dessa givande dagar kan gästföreläsningar och grupparbeten stå på schemat. Träffarna är mycket uppskattade då de studerande har ett stort intresse inom det område de specialiserar sig och när de ses får de möjlighet att utbyta mängder av erfarenheter.

Attraktiv på arbetsmarknaden
TUC arbetar professionellt och målinriktat för att höja individens värde på arbetsmarknaden – och lika hårt för att tillgodose samhällets behov av kvalificerad arbetskraft. Såväl studerande som arbetsgivare får exakt den kompetens de behöver, med kortast möjliga startsträcka.

Allas rätt till utbildning
TUCs värdegrund är Tillsammans, Förtroende och Engagemang. För att kunna hantera en föränderlig vardag och tillgodose de studerandes olika förväntningar och förutsättningar krävs ett engagemang över gränserna. Personal, utbildningskonsulter och studerande bidrar aktivt till det engagemanget men även till en fin gemenskap sinsemellan. TUC tror på allas rätt till utbildning och ett samhälle där alla människor har möjlighet att utvecklas. TUC förverkligar mångas dröm om nytt jobb och arbetsgivarens behov av kompetens.

Välkommen till yrkeshögskolan som tror på dig och din framtid.

Fakta

Specialistutbildad undersköterska inom demensvård – startar januari 2023. Distans med fysiska träffar i Tranås några gånger per termin

Specialistutbildad undersköterska inom palliativ vård – startar januari 2023. Distans med fysiska träffar i Jönköping några gånger per termin.

Arbetsledare inom måltidservice – startar januari 2023. Distans med fysiska träffar i Tranås några gånger per termin.

Stödpedagog – startar januari 2023. Distans med fysiska träffar i Stockholm några gånger per termin.

Alla utbildningar är kostnadsfria och berättigade till CSN.

www.tucsweden.se

http://wwww.tucsweden.se